Sokol v ČR

Dne 16.2.2012 uplynulo 150 let od chvíle, kdy se v Malypetrově ústavu v pražské

Panské ulici sešlo 75 mužů, aby založili jedno z nejvýznamnějších českých hnutí,

které dnes čítá 180 tisíc členů. Sokol.Za svoji historii kopíroval osudy českého národa,

byl třikrát zakázán, aby jej lidé znovu vzkřísili. Heslem při založení Sokola byla věta,

rým ze čtyř slov: Paže tužme! Vlasti služme! Bylo jasným programovým vyjádřením

a dodnes zdobí mnohé sokolovny.

Sokol slaví 150 let