historie

Vznik jednoty v Tetčicích

Koncem června 1911 začalo se mezi chlapci více mluvit o sokole. Znali již z různých vystoupení nejbližší jednoty v Rosicích a Střelicích, slyšeli a četli o šíření se myšlenky sokolské.A tu poprve vyslovena byla otázka:,, Nemohl by také u nás býti Sokol?“,,Ano, založíme u nás jednotu“- souhlasili všichni. Toto rozhodnutí bylo začátkem.

Netrvalo ani týden a již tu byl bývalý náčelník Sokola rosického Rudolf Veselý, aby rozdmýchal jiskru nadšení v srdcích nastávajících Sokolů. Sešli se v zahradě u odehnalů, kdež proveden přeběžný zápis.Zapsalo se 26 chlapců, z nichž 16 činných. Již příští týden začalo se cvičit – 2krát týdně, ve středu a v sobotu. Ve středu vedl cvičení František Tesař , učitel z Tetčic, v sobotu Aug. Tesař z Rosic. Nářadí nebylo. Cvičení pořadová, prostná a různosti. Zanedlouho zrobili si členové sami stojany ke skoku, můstek a žíněnku a vypůjčena koza z Rosic. Cvičení se stávalo rozmanitějším a zajímavějším. Často ani přispívající členové nemohli odolati, aby se trochu neproskočili.

Začátkem srpna konány rozsáhlé přípravy k agitačnímu veřejnému cvičení, které měla 13. srpna pořádati rosická jednota, za přispění celého okrsku. Práce bylo mnoho, nadšení však ještě více – a tak šlo vše hravě.Ještě dopoledne honily se mraky a po poledni přišla sprška. Potom však se vyjasnilo a hosté počali se scházeti. Přišel průvod s hudbou z Rosic, ze Střelic, vlakem dojely jednoty od Brna. Tetčice červenaly se sokolskými košilemi, zářily barvami národních krojů děvčat. Přes nejisté počasí byla účas veliká – vyprodáno na 600 vstupenek. Po zdařilém cvičení ,, na loučce“ odebral se průvod do zahrady u Odehnalů, kdež pořádána zahradní zábava. Zahájena národními tanci, které s děvčaty nacvičil učitel F. Tesař. Četné zabavné atrakce(planetáři, medvědář, tombola) udržovali obecenstvo ve stálé veselosti, tak že se nikomu ani domů nechtělo. Vlažná noc zdržela většinu až do pozdních hodin v lampiony osvětlené zahradě.

Veřejné cvičení neminulo se účinkem. V členstvu posílilo vytrvalost a nadšení, ostatní pak přistupovali za členy. Čistý výnos(asi 100 K) byl základem spolkové pokladny.

1.října 1911 konána první mimořádná valná hromada za přítomnosti 34 členů. Za řečníka pozván br. František Franěk, starosta Sokola rosického, který promluvil o významu Sokolstva. Slova jeho nehledaná a upřímná , šla od srdce k srdcím. Pak přečetl a vysvětlil stanovy spolkové. Ku podepsání stanov zvolen zřizovací výbor:

Jan Kőrbler, nadučitel Inž. Josef Eliáš

Fr. Dostál, spr. parní pily Kar. Procházka, mlynář

Jar. Štancl, přednosta stanice Frant. Tesař, učitel

Jos. Tesař, starosta obce

Zatimním náčelníkem zvolen Fr. Tesař, zařizujícím starostou Jan Kőrbler, jednatelem inž. Jos. Eliáš a pokladníkem Jar. Štancl ml.

Stanovy zařizujícím výborem podepsané schváleny byly v plném znění a dne 18. října 1911 jednotě vráceny.

Tím stal se Sokol v Tetčicích veřejným, úředně povoleným spolkem.

Mužně v před!

Tolik doslovný přepis prvního listu pamětní knihy Sokola Tetčice